ID NAME TEAM NAME
* Manoj Namdev Marathon Team
1 Navin Panday Marathon Team
2 K.G. Nagar Marathon Team
3 Ashok Gautam Marathon Team
4 Mahima Gonnare Marathon Team
5 Harish Yadav Marathon Team
6 Dr. J L Marcoper Medical Team
7 Dr. Kamlesh Medical Team
8 Dr. Anurag Jain Medical Team
9 Dr. Supriya Jain Medical Team
10 Dr. Sudhir Dubey Medical Team
11 Dr. Mahesh Gupta Medical Team
12 Dr. Rakesh Maran Medical Team
13 Dr. Vinod Medical Team
14 Vatsal Srivastava MEDIA Team
15 Satyam MEDIA Team
16 Kuldeep Singoria MEDIA Team
17 Rajkumar Mishra MEDIA Team
18 Darshna Chaturvedi MEDIA Team
19 Radhe Shyam Dangi Catering
20 Avneish Tripathi Marketing Team
21 Mohit Mannadhyay Marketing Team
22 Radhe Shyam Dangi Marketing Team
23 Vikalp Sharma Marketing Team
24 Praveen Sharma Marketing Team
25 Shalini Marketing Team
26 Shuchita Chauhan Cultural Program Team
27 Roopak Kamal Gautam Cultural Program Team
28 Aman Rajput Cultural Program Team
29 Tulsi Ram Barkhana Cultural Program Team
30 Nishant Cultural Program Team
31 Darshna Chaturvedi Cultural Program Team
32 Anirudh Soni Registration T-shirts delivery
33 Vivek Ahirwar Registration T-shirts delivery
34 Brajesh kaurav Housing system
35 Manoj Namdev Housing system
36 Himanshu Pandey Housing system
37 Shuchita Chauhanr Housing system
38 Subodh Housing system
39 Jitendra Parihar Transport team
40 Anirudh Soni Transport team
41 Mayank Gupta Transport team
43 Rajinikanth Ahirwar Transport team
44 Mayank Jaiswal Photography team